Wat gebeurt er in uw organisatie? Zijn de doelen voor iedereen helder? Verloopt alles volgens plan?

Presentatie van actuele gegevens is een speerpunt in de leveromvang van Roban Automatisering.

Met behulp van interactieve rapporten vergaart u gemakkelijk de informatie die voor u relevant is. 

De output kunt u online bestuderen of printen. Of u kiest voor export van data in excel, word, pdf, html formaat voor verdere verwerking.