Roban Automatisering is een Maius Implementatie Partner. 

Met het Maius Curriculum1 Informatiesysteem (MCIS) kunnen onderwijsorganisaties (HBO/MBO/VO/BO) de kwaliteit van het onderwijsaanbod verhogen. Dit is gebaseerd op beter beheer en inzicht van het Curriculum.

Een implementatiepartner draagt bij aan verankering van het gebruik van MCIS in de onderwijsorganisatie.

 

Maius is een product van GeoActive

1 Curriculum is datgene dat een student/leerling moet kennen en kunnen.  

 

Roban Automatisering is tevens Maius Technologiepartner, en daarmee verantwoordelijk voor ontwikkeling, terbeschikkingstelling en de goede werking van MCIS. 

 

Maius interface
MCIS interface